malorus (malorus) wrote in podvorje,
malorus
malorus
podvorje

Книги польского издательства NORTOM

Есть в Польше одно небольшое издательство, в котором вышло несколько интересных книг о "Кресах" ("восточные регионы" Польши, они же Галичина с Волынью) и по отношениям ОУН-УПА с поляками. Все книги на польском, но по крайней мере знать о наличии таких книг, думаю, полезно...

Список книг:
 • Edward Prus, BANDEROMACHIA
 • Stanisław Jastrzębski, LUDOBÓJSTWO NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA POLAKACH NA LUBELSZCZYŹNIE W LATACH 1939-1947
 • Edward Prus, LEGENDA KRESÓW. Szare szeregi w walce z UPA
 • Edward Prus, STEPAN BANDERA (1909-1959). Symbol zbrodni i okrucieństwa
 • Edward Prus, TARAS CZUPRYNKA. HETMAN UPA I WIELKI INKWIZYTOR OUN
 • Edward Prus, ZAPOMNIANY ATAMAN
 • Henryk Komański, Szczepan Siekierka, LUDOBÓJSTWO DOKONANE PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA POLAKACH W WOJEWÓDZTWIE TARNOPOLSKIM 1939-1946
 • Henryk Wasilewski, CZAR MOJEGO POLESIA
 • Witalij Masłowśkyj, Z KIM I PRZECIW KOMU WALCZYLI NACJONALIŚCI UKRAIŃSCY W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ (есть html и djvu на украинском)
 • Edward Prus, PATRIARCHA GALICYJSKI. RZECZ O ARCYBISKUPIE ANDRZEJU SZEPTYCKIM METROPOLICIE GREKOKATOLICKIM (1865-1944)
 • Edward Prus, HOLOCAUST PO BANDEROWSKU
 • Aleksander Korman, STOSUNEK UPA DO POLAKÓW NA ZIEMIACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RZECZPOSPOLITEJ
 • Antoni Przybysz, WSPOMNIENIA Z UMĘCZONEGO WOŁYNIA (1939-1943)
 • Mieczysław Dobrzański, GEHENNA POLAKÓW NA RZESZOWSZCZYŹNIE W LATACH 1939-1948
 • Aleksander Korman, LUDOBÓJSTWO UPA NA LUDNOŚCI POLSKIEj. Dokumentacja fotograficzna
 • Wiktor Poliszczuk, DOWODY ZBRODNI OUN I UPA (есть тут)

BANDEROMACHIA
Edward Prus
Autor ukazał genezę i skutki powołania przez nacjonalistów ukraińskich "rządu" Stećki we Lwowie w lipcu 1941 roku, zaraz po wkroczeniu wojsk niemieckich do tego miasta. W czasie istnienia tego rządu nacjonaliści ukraińscy dopuścili się w Małopolsce Wschodniej wielu zbrodni na Polakach i Żydach, m. in. latem 1941 roku Niemcy przy wydatnej pomocy nacjonalistów ukraińskich wymordowali profesorów lwowskich. Jednak utworzenie przez zaskoczenie nacjonalistycznego "rządu" okazało się nietrwałe - Niemcy szbko go rozpędzili, a przywódców OUN na czele z Banderą i Stećką aresztowali.
liczba stron : 264
ISBN : 978-83-89684-09-7
cena : 25.00
LUDOBÓJSTWO NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA POLAKACH NA LUBELSZCZYŹNIE W LATACH 1939-1947
Stanisław Jastrzębski
Książka ta, to rezultat wieloletniej pracy Autora, który w oparciu o zebrane przez siebie materiały i zeznania świadków oraz dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, ukazał ogrom zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947. W wyniku tego ludobójstwa, w wymienionym okresie - nawet 2 lata po zakończeniu II wojny światowej - zostało przeważnie w bestialski sposób zamordowanych 14-15 tysięcy Polaków, w tym kobiet, starców i dzieci. Ta pionierska, bogato udokumentowana praca, jest wymownym oskarżeniem zbrodni, dotychczas nie ukaranych i nie potępionych przez polskie władze i opinię światową.
liczba stron : 264
ISBN : 978-83-89684-04-2
cena : 25.00
LEGENDA KRESÓW. Szare szeregi w walce z UPA
Edward Prus
W Legendzie kresów autor udokumentował bohaterską walkę z bandami UPA bardzo młodych obrońców - harcerzy na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Harcerze Szarych Szeregów bardzo dzielnie i skutecznie bronili cywilna polską ludność Podola przed nacjonalistami UPA, gdy ich ojcowie po przejsciu frontu wstapili do Wojska Polskiego i opuścili rodzinne strony walcząc na froncie z Niemcami. Czytelnicy otrzymują drugie poprawione i rozszerzone wydanie książki o tragicznych losach Polaków na Podolu podczas II wojny światowej i po jej zakonczeniu.
liczba stron : 344
ISBN : 83-85829-44-X
cena : 22.00
STEPAN BANDERA (1909-1959). Symbol zbrodni i okrucieństwa
Edward Prus
Pionierska praca prof. Edwarda Prusa, wybitnego badacza stosunków polsko-ukraińskich oraz autora wielu cennych prac na temat zbrodni UPA. Stepan Bandera to jeden z organizatorów i przywódców zbrodniczej organizacji nacjonalistów ukraińskich, która tak krwawo i okrutnie zapisała się w historii Polaków na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczpospolitej.
liczba stron : 392
ISBN : 83-85829-89-X
cena : 32.00
TARAS CZUPRYNKA. HETMAN UPA I WIELKI INKWIZYTOR OUN
Edward Prus
Biografia jednego z największych zbrodniarzy XX wieku Romana Szuchewycza, hetmana zbrodniczej organizacji UPA, którego postać i działalność jest wybielana i zakłamywana, nawet przez niektóre środowiska w Polsce. Z uwagi na rolę jaką Czuprynka odegrał w UPA, książka umożliwia bliższe poznanie mechanizmu powstawania zbrodni ludobójstwa na tak dużą skalę.
liczba stron : 335
ISBN : 83-85829-02-4
cena : 18.00
ZAPOMNIANY ATAMAN
Edward Prus
Zapomniany ataman to ukazana w szerokim kontekście historycznym biografia Maksyma Tarasa Bulby-Borowcia (1908-1981), jednego z przywódców nacjonalistów ukraińskich na kresach południowo-wschodnich Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej.W przeciwieństwie do takich postaci jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewycz, ataman Bulba inaczej zapisał się w pamięci Polaków na Wołyniu. Był zdecydowanym przeciwnikiem metod stosowanych przez banderowców i potępiał ich zbrodnie.
liczba stron : 280
ISBN : 83-89684-65-9
cena : 24.00
LUDOBÓJSTWO DOKONANE PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA POLAKACH W WOJEWÓDZTWIE TARNOPOLSKIM 1939-1946
Henryk Komański, Szczepan Siekierka
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946 to efekt kilkunastoletniej pracy Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich we Wrocławiu oraz wynik publikacji na łamach czasopisma "Na Rubieży". Ta monumentalna praca stanowi pionierski, bezcenny dokument, potwierdzający i ilustrujący ludobójstwo na Polakach na niespotykaną skalę. Ukazany został ogrom zbrodni dokonanych w okrutny sposób. Publikacja stanowi wymowne oskarżenie zbrodni ludobójstwa, które dotychczas nie zostało potępione przez opinię światową, a sprawcy nie zostali ukarani.
liczba stron : 1182
ISBN : 83-89684-50-0
cena : 100.00
CZAR MOJEGO POLESIA
Henryk Wasilewski
Nostalgiczne wspomnienia o Kresach Wschodnich, gdzie autor się urodził i mieszkał w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej. Wspomina szczęśliwe dzieciństwo, okrucieństwo okupacji sowieckiej i niemieckiej, zbrodnie band białoruskich i UPA na Polakach i Żydach, oraz bardzo tragiczne i bolesne wypędzenie z Ojcowizny.
liczba stron : 56
ISBN : 978-83-89684-08-0
cena : 8.00
Z KIM I PRZECIW KOMU WALCZYLI NACJONALIŚCI UKRAIŃSCY W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
Witalij Masłowśkyj
Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny światowej, to fundamentalna praca Witalija Masłowśkiego, wybitnego historyka i publicysty ukraińskiego, ukazująca w szerokim kontekście historycznym, działalność ukraińskich nacjonalistów w okresie II wojny światowej na południowo-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej, w Małopolsce wschodniej i na Wołyniu. Praca jest dobrze udokumentowana, ponieważ autorowi udało się dotrzeć do nieznanych dotąd materiałów i dokumentów. Witalij Masłowśkyj przedstawił działalność ukraińskich organizacji OUN, UPA oraz dywizji SS Galizien. Autor ukazał zbrodniczą ideologię nacjonalistów ukraińskich, którą następnie realizowali w praktyce w Ukraińskiej Powstańczej Armii i w dywizji SS Galizien. Postawił sobie za cel ukazanie pełnej prawdy o tych zbrodniczych organizacjach, których działalność doprowadziła do wymordowania kilkuset tysięcy Polaków i Żydów. Dużą wartość tej pracy stanowi również ukazanie działalności nacjonalistów ukraińskich obecnie, zarówno na Ukrainie, jak i na emigracji.
liczba stron : 329
ISBN : 83-85829-63-6
cena : 25.00
PATRIARCHA GALICYJSKI. RZECZ O ARCYBISKUPIE ANDRZEJU SZEPTYCKIM METROPOLICIE GREKOKATOLICKIM (1865-1944)
Edward Prus
Pierwsza tak obszerna biografia kontrowersyjnej postaci arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego. Czytelnicy mają możliwość poznać stosunek metropolity Szeptyckiego do zbrodni popełnionych przez UPA na Polakach, stosunek do Niemców i Sowietów oraz wiele nieznanych faktów z jego życia i działalności. Praca prof. E. Prusa jest również ciekawa w tym kontekście, że obecnie mają miejsce próby gloryfikowania tej postaci i zakłamywania faktów z nią związanych. Podejmowano również wysiłki w celu otwarcia jego procesu beatyfikacyjnego.
liczba stron : 286
ISBN : 83-85829-57-1
cena : 18.00
HOLOCAUST PO BANDEROWSKU
Edward Prus
Pionierska praca prof. Edwarda Prusa o martyrologii Żydów i Polaków w okresie II wojny światowej na kresach wschodnich Rzeczpospolitej. Na skutek współpracy hitlerowców i nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN-UPA, w latach 1941-1945 zamordowanych zostało ponad półtora miliona obywateli polskich, z tego większość stanowili Żydzi.
liczba stron : 249
ISBN : 83-85829-18-0
cena : 15.00
STOSUNEK UPA DO POLAKÓW NA ZIEMIACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RZECZPOSPOLITEJ
Aleksander Korman
Praca dr Aleksandra Kormana wnosi nową więdzę na temat stosunku UPA do Polaków na Ziemiach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej. Autor w kontekście historycznym ukazał stosunek nacjonalistów ukraińskich do ludności polskiej na Kresach, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. Udokumentowane zostały zbrodnie UPA na Polakach, m.in. opisano ponad trzysta sposobów tortur i zadawania śmierci ofiarom. Tę bardzo cenną publikację uzupełniają wstrząsające zdjęcia dokumentalne ilustrujące sposób zadawania tortur.
liczba stron : 166
ISBN : 83-85829-34-2
cena : 20.00

WSPOMNIENIA Z UMĘCZONEGO WOŁYNIA (1939-1943)
Antoni Przybysz
Interesująca książka wspomnieniowa z kresów wschodnich Rzeczpospolitej, o losach Polaków tragicznie doświadczonych w czasie II wojny światowej. Szczególnie cenne są relacje naocznych świadków zbrodni popełnionych na Polakach przez OUN-UPA na Wołyniu, gdzie miało miejsce największe nasilenie tych zbrodni.
liczba stron : 92
ISBN : 83-85829-82-2
cena : 10.00
GEHENNA POLAKÓW NA RZESZOWSZCZYŹNIE W LATACH 1939-1948
Mieczysław Dobrzański
Autor nie tylko opisał swoje przeżycia na wschodniej Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948, ale również na podstawie wspomnień innych osób oraz dokumentów ukazał tragiczne losy Polaków w latach II wojny światowej oraz po wojnie, aż do czasu przeprowadzenia Operacji "Wisła" na tych terenach, która dopiero powstrzymała zbrodnie UPA.
liczba stron : 366
ISBN : 83-85829-24-5
cena : 29.00
LUDOBÓJSTWO UPA NA LUDNOŚCI POLSKIEj. Dokumentacja fotograficzna
Aleksander Korman
Po raz pierwszy ukazał się album zawierający wstrząsające fotografie, dokumentujące ludobójstwo Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na ludności polskiej,na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej. Album ukazuje ogrom zbrodni, jakich dopuściła się UPA na Polakach, mordując w okrutny sposób kilkaset tysięcy ofiar: mężczyzn, kobiet, dzieci i starców. Była to w XX wieku czystka etniczna na nie spotykaną skalę w dziejach ludzkości. To przerażające, okrutne ludobójstwo nie zostało dotychczas potępione przez opinię publiczną Europy i świata. Prezentowany album zawiera 130 fotografii, dotyczących z reguły miejsc zbrodni (128) i upamiętnienia ofiar (2) z 35 miejscowości, przeważnie z lat 1942-1944. Autorstwo 96 fotografii jest nieznane, a tylko 34 autorów zostało zidentyfikowanych. Zebrana dokumentacja fotograficzna stanowi dorobek wieloletniej pracy badawczej autora, a znaczna część fotografii opublikowana została po raz pierwszy.
liczba stron : 94
ISBN : 83-85823-84-9
cena : 45.00
DOWODY ZBRODNI OUN I UPA
Wiktor Poliszczuk
Bardzo obszerny zbiór dokumentów i relacji na temat działalności ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920-1999. Jest to drugi tom pracy Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu.
liczba stron : 778
ISBN : 0-9685668-1-2
cena : 65.00Книги можно купить у издательства - http://nortom.pl/#id2 - по email-у можно смело писать по-русски (понимают, но отвечают по-польски). Оплата через Western Union, высылают по почте. Вшыстке фунгуе. Рекоммендую. ! Если кто не хочет волокиты с заказом и находится в Москве, то некоторые книги можно приобрести у меня. В этом случае 1 PLN изд. цены = 15 руб.
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment